DCD Muadili YBA

USDTRY Kurunun Düşmesi Durumunda USD Almak İsteyen Yatırımcılara Yönelik Yapılandırılmış Borçlanma Aracı

Piyasada mevcut TL mevduat faiz oranının üzerinde getiri elde etmeyi hedefleyen, bu doğrultuda kurun düşmesi durumunda döviz almak isteyen; “Bir ay sonra kur, uygulama kurunun altında olursa dolar alırım.” diyen nitelikli yatırımcılar için uygundur.

Yatırımcının Türk Lirası anaparasını, belirli bir vadede, belirlenen bir kurdan (uygulama kuru) USD’ye çevirme hakkını karşı tarafa satarak, karşılığında ilave getiri elde ettiği bir işlemdir.

Yatırımcı, kurdaki hareketten bağımsız başlangıçta belirlenen faiz tutarını alır. Vade sonunda kurun, uygulama kurunun üstünde kalması halinde anapara tutarı ödenir. Kurun, uygulama kuru altında kalması halinde ise anapara tutarı önce uygulama kurundan USD’ye, daha sonra da spot kurdan TL’ye çevrilmiş gibi ödenir.*
* Anapara koruması ve getiri garantisi bulunmamaktadır.

ÜNLÜ Menkul'ün çıkarmış olduğu geçmiş tarihli ihraçlarımızı aşağıdaki tablodan görüntüleyebilirsiniz.

Tel: 0 (212) 367 37 77 Tel:0 (212) 367 37 77E-posta: daha@unluco.com
ÜNLÜ The Club

Başvuru Formu