Sürekli Bilgilendirme Formları

ÜNLÜ PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON

ÜNLÜ Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon 

Portföy Bilgileri

Fon Kodu

:

UP2

ISIN Kodu

:

TRYUNPO00320

Bagli Oldugu Şemsiye Fon Unvanı

:

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon

Fonun Halka Arz Tarihi

:


02/02/2023

Fon Devir Tarihi

:

-

Fon Yönetim Ücreti (yıllık)

:

%1

Asgari Pay Alım/Satım Adedi

:

1

Alım Satım Yerleri

:

Fonumuz TEFAS Platformu Üzerinden Alınıp Satılabilmektedir.

Günlük
Alış 9.00-13.30 (T+1)
Satış 9.00-13.30 (T+1)

Alım Tutarı

Kurucunun Ortaklık Yapısı

ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.

:

100%

Toplam

:

100%

Formlar

Fon Yatırım Stratejisi

Fon, Tebliğ’in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlem ve sözleşmelere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak Türk Lirası cinsinden sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fonun portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul’un ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. Fon beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla ortaklık payı kontratları hariç vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi, saklı türev araç, varant, swap sözleşmeleri, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Fon portföyüne yabancı para ve yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.

Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak; kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dışında ihraç olan TL cinsi  menkul kıymetler, varantlar, yapılandırılmış yatırım araçları, girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonu, gayrimenkul sertifikaları ve diğer sertifikalar, Varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler, faizsiz taahhütlü işlemler, borsa yatırım fonları, repo ve ters repo, girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonları dahil yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklıkları payları, Takasbank Para Piyasası, diğer para piyasası işlemleri ve enstrümanları ve diğer para piyasası işlem ve enstrümanları yer alabilir. Bu varlıklara dayalı veya bu varlıklardan oluşan endekslere dayalı borsada veya tezgahüstü piyasalarda işlem gören türev ürünlere/işlemlere yatırım yapabilir. VİOP’ta işlem gören vadeli sözleşmeler ve opsiyonlar fona dahil edilebilir.

Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyüne TL cinsi olmak şartıyla,  gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetler, kira sertifikaları gibi enstrümanlar ile bu araçların içerisinde bulunduğu endeksler ile tezgahüstü veya organize piyasalarda düzenlenmiş swap sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilecektir.

Fon, fon hesabına olmak üzere kredi alabilir. Kredili menkul kıymet işlemi yapabilir.

Fon sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak gösterebilir. Kaldıraç kullanımına neden olabilecek işlemler; vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi teminat, prim ya da ödeme karşılığı işlem yapılabilmesine imkan sağlayan kaldıraçlı yatırım işlemleri, fon portföyündeki kıymetlerin teminata verilmesi ile yapılabilecek kaldıraçlı işlemler ve kredi kullanılarak kredili menkul kıymet alımı ve  diğer borçlanma yöntemleriyle gerçekleştirilebilir. Fon yapılan işlemlerle ilgili olarak varlıklarını teminat olarak gösterebilir.

Genel Müdür

Semih KARA

Fon Portföy Yöneticileri

Semih KARA

Hüseyin SERT

Mehmet KARA

Ekrem GÜRÇAY

Kurucunun Yönetim Kurulu Üyeleri

Utku ÖzayYönetim Kurulu Başkanı
Banu ÜzelYönetim Kurulu Üyesi
Cevdet Uygar AksoyYönetim Kurulu Üyesi
Emre DilberYönetim Kurulu Üyesi
Tuncay KuliYönetim Kurulu Üyesi
Semih KaraYönetim Kurulu Üyesi

Portföy Uzmanımız

Size Özel Temsilcimiz tarafından aranmak için lütfen bilgilerinizi giriniz.