Arbitraj Fonları

ÜNLÜ Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon

Hedef Yatırımcı Profili:

SPK'nın "nitelikli yatırımcı" tanımına uygun kişi ve kurumlar

Temel Yatırım Stratejileri:

BIST’te işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde ortaya çıkacak fiyat uyumsuzlukları ile BIST repo-ters repo piyasasında işlem olan vadeler arasında oluşan faiz oranları uyumsuzluklarından istifade etmek üzere arbitraj olanaklarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır.

Eşik Değer:

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi Getirisi*1.10

Yönetim Ücreti:

Yönetim Ücreti Yıllık 3%
Performans Ücreti : 3’er Aylık Dönemlerde (Getirinin eşik değerini aşan kısmı için %25 )

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı:

Fonun alım satım yeri Ünlü Menkul Değerler A.Ş’dir

Fona Katılma hergün (T+1), Fondan çıkış ayda bir kez (T+2)

Alım ve Satım Talimatı:

Alım:

Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde değerleme günü saat

13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip

eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş gününde

yerine getirilir.

Değerleme günü saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, değerleme gününden

sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı

üzerinden yerine getirilir

BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü

yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir

Satım:

Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde her ayın 15’i saat

13:30’dan başlayıp, takip eden ayın 15’i saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı

satım talimatları söz konusu ayın 15’inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine

getirilir.

BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü

verilmiş talimat olarak kabul edilir

Çıkış Kısıt Süresi:

Yoktur.

Saklamacı Kuruluş:

T. İş Bankası A.Ş.

Düzenleyici Kuruluş:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Vergilendirme:

Yatırım fon kazançları stopaja tabidir. Stopaj bireyler için %10, kurumlar için ise %0’dır. 
Ek olarak, yatırım fonlarında, fondan çıkılmadığı sürece stopaj kesilmemektedir. Yatırım süresince kesilmeyen stopaj üzerinden de getiri elde etme olanağı tanımaktadır.

Portföy Uzmanımız

Size Özel Temsilcimiz tarafından aranmak için lütfen bilgilerinizi giriniz.