Arbitraj Fonları

ÜNLÜ Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon

Hedef Yatırımcı Profili:

SPK'nın "nitelikli yatırımcı" tanımına uygun kişi ve kurumlar

Temel Yatırım Stratejileri:

BIST’te işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde ortaya çıkacak fiyat uyumsuzlukları ile BIST repo-ters repo piyasasında işlem olan vadeler arasında oluşan faiz oranları uyumsuzluklarından istifade etmek üzere arbitraj olanaklarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır.

Eşik Değer:

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi Getirisi*1.10

Yönetim Ücreti:

Yönetim Ücreti Yıllık 3%
Performans Ücreti : 3’er Aylık Dönemlerde (Getirinin eşik değerini aşan kısmı için %25 )

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı:

Fona Giriş: Hergün ( T+1) , Fondan Çıkış : Ayda 2 Defa (T+2)

Alım ve Satım Talimatı:

Fona Giriş: 

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde değerleme günü saat 13:00’e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.


Değerleme günü saat 13:00’den sonra iletilen talimatlar ise, değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Fondan Çıkış: 

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:00’dan başlayıp ayın 15’i saat 13:00’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları içinde bulunulan ayın 15’inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.


BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde her ayın 15’i saat 13:00’dan başlayıp son iş günü saat 13:00’a kadar iletilen talimatlar ise, ayın son iş günü hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.


BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü verilmiş talimat olarak kabul edilir.

Çıkış Kısıt Süresi:

Yoktur.

Saklamacı Kuruluş:

T. İş Bankası A.Ş.

Düzenleyici Kuruluş:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Vergilendirme:

Yatırım fon kazançları stopaja tabidir. Stopaj bireyler için %10, kurumlar için ise %0’dır. 
Ek olarak, yatırım fonlarında, fondan çıkılmadığı sürece stopaj kesilmemektedir. Yatırım süresince kesilmeyen stopaj üzerinden de getiri elde etme olanağı tanımaktadır.

Portföy Uzmanımız

Size Özel Temsilcimiz tarafından aranmak için lütfen bilgilerinizi giriniz.