Arbitraj Fonları

ÜNLÜ Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon

Hedef Yatırımcı Profili:

SPK'nın "nitelikli yatırımcı" tanımına uygun kişi ve kurumlar

Temel Yatırım Stratejileri:

BIST’te işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde ortaya çıkacak fiyat uyumsuzlukları ile BIST repo-ters repo piyasasında işlem olan vadeler arasında oluşan faiz oranları uyumsuzluklarından istifade etmek üzere arbitraj olanaklarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır.

Eşik Değer:

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi Getirisi*1.05

Yönetim Ücreti:

Yönetim Ücreti Yıllık 2.5%Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı:


Alım Satım talimatları hergün saat 13:30'a kadar iletilebilecektir. 13:30'dan sonra iletilecek talimatlarda valör kaybı yaşanacaktır.

Alım Satım valörü:  Alım: (T+1)  Satım: (T+2)

Alım ve Satım Talimatı:

Fona Giriş: 

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası ve BIST Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde Türkiye Saati ile (TSİ) 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası ve BIST Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde TSİ 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası ve BIST Tahvil ve Bono Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.


Fondan Çıkış: 

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası ve BIST Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde Türkiye Saati ile (TSİ) 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası ve BIST Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde TSİ 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

 

BIST Pay Piyasası ve BIST Tahvil ve Bono Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Çıkış Kısıt Süresi:

Yoktur.

Saklamacı Kuruluş:

T. İş Bankası A.Ş.

Düzenleyici Kuruluş:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 

Vergilendirme:

Yatırım fon kazançları stopaja tabidir. Stopaj bireyler için %10, kurumlar için ise %0’dır. 
Ek olarak, yatırım fonlarında, fondan çıkılmadığı sürece stopaj kesilmemektedir. Yatırım süresince kesilmeyen stopaj üzerinden de getiri elde etme olanağı tanımaktadır.

Portföy Uzmanımız

Size Özel Temsilcimiz tarafından aranmak için lütfen bilgilerinizi giriniz.