Ürünlerimiz

ÜNLÜ Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 

Performans Grafiği

Hedef Yatırımcı Profili:

Fon, orta-yüksek risk profilindeki yatırımcılara, orta-uzun vadede BİST 100 Endeksi'nin üzerinde getiri hedefi ile görece daha yüksek volatilite değerlerini tolere edebilecek yatırımcılar için uygundur.

Temel Yatırım Stratejileri:

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ihraççı paylarına yatırılır.

Eşik Değer:

%95 BIST 100 Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Yönetim Ücreti:

Yıllık % 2.81(fona günlük olarak yansıtılır). 

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı:

Günlük

Alım ve Satım Talimatı:

Fona giriş ve çıkış için 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden sonraki ikinci iş günü (T+2) gerçekleşir. 13:30'dan sonra girilen emirler ise iki sonraki iş günü (T+2) kapanış fiyatı üzerinden bir iş günü sonra (T+3) gerçekleşir.

Çıkış Kısıt Süresi:

Yok

Saklamacı Kuruluş:

T. İş Bankası A.Ş.

Düzenleyici Kuruluş:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 

Vergilendirme:

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarından hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında gelir vergisi tevfikatı uygulanır. 

Portföy Uzmanımız

Size Özel Temsilcimiz tarafından aranmak için lütfen bilgilerinizi giriniz.