Ürünlerimiz

ÜNLÜ Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 

Performans Grafiği

Hedef Yatırımcı Profili:

Fon, orta-yüksek risk profilindeki yatırımcılara, orta-uzun vadede BİST 100 Endeksi'nin üzerinde getiri hedefi ile görece daha yüksek volatilite değerlerini tolere edebilecek yatırımcılar için uygundur.

Temel Yatırım Stratejileri:

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ihraççı paylarına yatırılır.

Eşik Değer:

%95 BIST 100 Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Yönetim Ücreti:

Yıllık % 2.81(fona günlük olarak yansıtılır).

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı:

Günlük

Alım ve Satım Talimatı:

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir. 13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden(T+2) iş gününde gerçekleşir.

Çıkış Kısıt Süresi:

Yok

Saklamacı Kuruluş:

T. İş Bankası A.Ş.

Düzenleyici Kuruluş:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 

Vergilendirme:

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarından hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında gelir vergisi tevfikatı uygulanır. 

Kurumlar Vergisi Kanununda yeni yapılan düzenlemeye göre “portföyünde yabancı para cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı diğer sermaye piyasası araçları bulundurmayan” yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar Kurumlar Vergisi’nden istisna edilmiştir.

Bu kapsamda, unvanında “TL” ibaresi olan fonlar Kurumlar Vergisi istisnasından yararlanabilmektedir. UPH fonu Kurumlar Vergisi İstisnası kapsamındadır.

Portföy Uzmanımız

Size Özel Temsilcimiz tarafından aranmak için lütfen bilgilerinizi giriniz.