Ürünlerimiz

Özel Fon Kurulumu ve Portföy Yönetimi

ÜNLÜ Portföy, bireysel ve kurumsal yatırımcılara "birebir" portföy yönetim hizmeti de vermektedir.Müşteri ile imzalanan portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde, yatırımcının hedefi, risk toleransı ve kısıtlamaları doğrultusunda, yatırımcının profiline uygun yatırım stratejileri geliştirilir. Özel portföy yönetiminde amacımız, bireysel yatırımcının tek başına ulaşamayacağı, yapılandırılmış ve çeşitlendirilmiş farklı finansal ürünlere ulaşabilmesini sağlamaktır.Özel portföy yönetimindeki müşterilere ait varlıkların saklanması, kayıtların tutulması, varlık ve nakit hareketlerinin kontrol, denetim ve raporlanması saklama hizmeti almak üzere anlaşmış olduğumuz Türkiye İş Bankası tarafından gerçekleştirilmektedir.

Özel portföy yönetiminin işleyişi aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 • Saklamacı İş Bankası olarak seçilmiştir.
 • Yatırımcıya ait varlıklar saklamacı banka nezdinde bloke bir hesapta tutulur.
 • Üçüncü şahıslara virman sadece müşteri talimatıyla gerçekleşir.


 • ÜNLÜ Portföy imzalanacak portföy yönetim sözleşmesi ile müşteri varlıklarının sadece yönetim hakkına sahip olur.
 • Müşteri profiline uygun karşılaştırma ölçütü (benchmark) belirlenir.
 • Varlık müşterinin risk-getiri beklentisine göre profesyonelce yönetilir.
 • Düzenli performans raporlaması yapılır, bilgilendirme notları gönderilir.


Özel fon Kurulumu ve Yönetimi

Ünlü Portföy Yönetimi olarak müşterilerimize özel fonlar kurabiliyoruz. 

Özel Fon Nedir?

Özel fon, yatırımcının risk ve getiri beklentilerine uygun olarak tek bir kurum, kişi yada aile üyelerine özel kurulan fondur.

ÖZEL FONUN AVANTAJLARI

 •  Yatırımcıya özel strateji seçimi ve ürün dağılımı 
 •  Profesyonel fon yönetimi
 •  Vergisel Avantaj

Özel Fonlar’dan elde edilen tüm gelirler beyanname düzenlenmeksizin fon türüne göre %0-10 kaynakta stopaj kesintisi ile vergilendirilmektedir.

Özel Fon yatırımcıları, kazançları üzerinden  stopaj kesintisine sadece fon katılma paylarının satışı halinde tabi olmaktadır. Böylece kaynakta kesinti yapılan tutarlar fonun içerisinde nemalanmaya devam etmekte ve uzun vadeli yatırımlarda ciddi bir bileşik getiri avantajı oluşmaktadır.

 •  Şeffaflık 

Fonun yatırım stratejisi ve hedefleri, Fon İzahnamesinde açıkça belirtilmektedir.

 • Fon katılımcılarının yatırımcı tarafından belirlenebilmesi
 • Yatırımcı Gizliliği

Özel Fon kuruluşunda fonun yatırımcısının kamuya açıklanması zorunlu olmayıp, sadece kuruluş aşamasında SPK’ya bildirim yapılması yeterlidir.

Portföy Uzmanımız

Size Özel Temsilcimiz tarafından aranmak için lütfen bilgilerinizi giriniz.