Ürünlerimiz


.

Performans Grafiği

Hedef Yatırımcı Profili:

Mevduata alternatif ve likit bir ürün arayan, risk iştahı olmayan yatırımcı.

Temel Yatırım Stratejileri:

Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkanı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır

Eşik Değer:

%60 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi+%40 BISTKYD Repo Endeksi

Yönetim Ücreti:

Yıllık %1,00 (fona günlük olarak yansıtılır). Bunun dışında herhangi bir ücret veya masraf (giriş, çıkış komisyonu vs.) söz konusu değildir.

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı:

Günlük

Alım ve Satım Talimatı:

Fona giriş ve fondan çıkış talepleri iş günlerinde ve aynı gün 13.00’a kadar iletilmelidir.
Fon TEFAS'da alım satıma açıktır.

Çıkış Kısıt Süresi:

Yok

Saklamacı Kuruluş:

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Düzenleyici Kuruluş:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Vergilendirme:

Yatırım fon kazançları stopaja tabidir. Stopaj bireyler için %10, kurumlar için ise %0’dır. 

Ek olarak, yatırım fonlarında, fondan çıkılmadığı sürece stopaj kesilmemektedir. Yatırım süresince kesilmeyen stopaj üzerinden de getiri elde etme olanağı tanımaktadır

Portföy Uzmanımız

Size Özel Temsilcimiz tarafından aranmak için lütfen bilgilerinizi giriniz.