Ürünlerimiz

ÜNLÜ Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 


.

Performans Grafiği

Hedef Yatırımcı Profili:

Mevduata alternatif ve likit bir ürün arayan, risk iştahı olmayan yatırımcı.

Temel Yatırım Stratejileri:

Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkanı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır

Eşik Değer:

%60 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi+%40 BISTKYD Repo Endeksi

Yönetim Ücreti:

Yıllık %1,00 (fona günlük olarak yansıtılır). Bunun dışında herhangi bir ücret veya masraf (giriş, çıkış komisyonu vs.) söz konusu değildir.

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı:

Günlük

Alım ve Satım Talimatı:

Fona giriş ve fondan çıkış talepleri iş günlerinde ve aynı gün 13.00’a kadar iletilmelidir. UPP fonu TEFAS’a üye olan tüm bankalar ve aracı kurumlar aracılığı ile alınıp satılabilmektedir.

Çıkış Kısıt Süresi:

Yok

Saklamacı Kuruluş:

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Düzenleyici Kuruluş:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Vergilendirme:

Bireysel ve Kurumsal Yatırımcılar için UPP fonu vergi avantajı sunmaktadır:

Kurumlar Vergisi Kanununda yeni yapılan düzenlemeye göre “portföyünde yabancı para cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı diğer sermaye piyasası araçları bulundurmayan” yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar Kurumlar Vergisi’nden istisna edilmiştir.

Bu kapsamda, unvanında “TL” ibaresi olan fonlar Kurumlar Vergisi istisnasından yararlanabilecek. Böylelikle bireysel yatırımcıların yanı sıra şirketler de sıfır vergi avantajıyla yatırım yapma fırsatı yakalayabilecek. UPP fonu bu kapsamdaki Ünlü Portföy fonlarından biridir.

29.12.2022 tarih ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28.12.2022 tarihli ve 6618 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar ile, bireysel yatırımcılar tarafından 23.12.2020 ile 30.06.2023 tarihleri (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, tahvil/bono fonu, likit fon, altın/gümüş fonu, hisse fonu (mevcut uygulamada hisse fonlardan elde edilen gelirlerde stopaj oranı %0) gibi yatırım fonlarından (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) elde edilen gelir ve kazançlarda %0 stopaj uygulanacaktır.

 

Portföy Uzmanımız

Size Özel Temsilcimiz tarafından aranmak için lütfen bilgilerinizi giriniz.