Serbest Yatırım Fonları

ÜNLÜ Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon

Fon Türkiye'de ve yurtdışında sadece SPK'nın "nitelikli yatırımcı" tanımına uygun kişi ve kurumlara satılabilmektedir. Fonun yatırım hedefi Türk ve yabancı mali varlıklarının işlem gördüğü piyasalarda, farklı piyasa döngülerinin ortaya çıkaracağı fırsatların değerlendirilmesi suretiyle uzun dönemli ve sürekli "mutlak getiri" elde etmektir. Fonun orta-uzun vadeli bir yatırım perspektifi vardır.

Diğer yatırım fonlarından farklı olarak piyasaların her iki yönde de sunacağı fırsatlardan istifade etme (long-short) esnekliğine sahiptir. Tezgahüstü türev işlemler de dahil olmak üzere kaldıraçlı pozisyon alınabilir. Fon, risk yönetimi açısından belli kısıtlamalara tabidir. (konsantrasyon limiti, karşı taraf limiti, vb.)

Fon, varlık dağılımında ise portföy yöneticisine geniş bir serbestiyet tanır. Fonun sabit bir varlık dağılım hedefi yoktur. Fon yönetim ücreti yıllık %1.0'dir (fona günlük olarak yansıtılır). Benchmark üzerindeki getirinin 20'si performans ücreti olarak tahsil edilir. Performans ücreti, fondan çıkılmadığı sürece sene sonunda tahsil edilir. High-watermark uygulaması vardır.

Portföy Uzmanımız

Size Özel Temsilcimiz tarafından aranmak için lütfen bilgilerinizi giriniz.