Serbest Yatırım Fonları

ÜNLÜ Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon 

Hedef Yatırımcı Profili:

SPK’nın belirlediği kriterlere uyan nitelikli yatırımcılar

Temel Yatırım Stratejileri:

Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlem ve sözleşmelere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak Türk Lirası (TL) cinsinden sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.

Fon portföyüne yabancı para ve yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.

Eşik Değer:

%50 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi, %50 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi

Yönetim Ücreti:

Yıllık 1.00% (fona günlük olarak yansıtılır). Bunun dışında herhangi bir ücret veya masraf (giriş, çıkış komisyonu vs.) sözkonusu değildir.

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı:

Günlük

Alım ve Satım Talimatı:

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir. 13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden(T+1) iş gününde gerçekleşir.

Çıkış Kısıt Süresi:

Yok

Saklamacı Kuruluş:

T. İş Bankası A.Ş.

Düzenleyici Kuruluş:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 

Vergilendirme:

Yatırım fon kazançları stopaja tabidir. Stopaj bireyler için %10, kurumlar için ise %0’dır. 

Kurumlar Vergisi Kanununda yeni yapılan düzenlemeye göre “portföyünde yabancı para cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı diğer sermaye piyasası araçları bulundurmayan” yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar Kurumlar Vergisi’nden istisna edilmiştir. Bu kapsamda, unvanında “TL” ibaresi olan fonlar Kurumlar Vergisi istisnasından yararlanabilmektedir. UP2 fonu Kurumlar Vergisi İstisnası kapsamındadır.

 Önemli Not: Vergi konusunda bir Vergi Danışmanı’nın görüşünün alınmasını tavsiye ederiz

Portföy Uzmanımız

Size Özel Temsilcimiz tarafından aranmak için lütfen bilgilerinizi giriniz.