Serbest Yatırım Fonları

ÜNLÜ Portföy Yedinci Serbest Özel Fon

Fon’un ana yatırım stratejisi, TL ve döviz cinsinden varlıklara, sermaye piyasası araçlarına, yabancı yatırım araçlarına, yapılandırılmış yatırım araçlarına ve Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır.

Fonun portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul’un ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. Fon portföyü, Tebliğ’in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir.

Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur.

Portföy Uzmanımız

Size Özel Temsilcimiz tarafından aranmak için lütfen bilgilerinizi giriniz.