Hangi fonumuz, hangi yatırımcı profili için uygun?

Portföy Uzmanımız

Size Özel Temsilcimiz tarafından aranmak için lütfen bilgilerinizi giriniz.

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı kapsamında;

BIST Pay Piyasası’nın kapalı olması nedeniyle BIST Pay Piyasası tekrar açılıncaya kadar aşağıda unvanları belirtilen yatırım fonlarının alım-satıma konu olacak birim pay değerinin hesaplanmaması ve katılma payı alım/satımının durdurulması uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda, söz konusu fonların Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri de durdurulmuş olup, pay alım/satım işlemleri durdurulan aşağıdaki yatırım fonları için değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım/satım talimatlarının gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası’nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır.

• SUA - Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon
• SUB - Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon
• SUC - Ünlü Portföy Üçüncü Değişken Fon
• UPH - Ünlü Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
• UJA - Ünlü Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
• UZY - Ünlü Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon