Arbitraj Fonları

ÜNLÜ Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon

Hedef Yatırımcı Profili:

SPK'nın "nitelikli yatırımcı" tanımına uygun kişi ve kurumlar

Temel Yatırım Stratejileri:

BIST’te işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde ortaya çıkacak fiyat uyumsuzlukları ile BIST repo-ters repo piyasasında işlem olan vadeler arasında oluşan faiz oranları uyumsuzluklarından istifade etmek üzere arbitraj olanaklarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır.

Eşik Değer:

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi Getirisi*1.10

Yönetim Ücreti:

Yönetim Ücreti Yıllık 3%
Performans Ücreti : 6'şar Aylık Dönemlerde ve satış yapıldığında (Getirinin eşik değerini aşan kısmı için %25 )

Pay sahipleri için her birim pay için Fon Birim Pay fiyatında oluşan getirinin eşik değerin getirisini aşan kısmının %25’idir
“Performans Gözden Geçirme Tarihleri” 6. ay ve 12. ayın son değerleme günleridir. Performans ücreti hesaplaması “Performans Gözden Geçirme” tarihlerinde ve satış gerçekleştiğinde yapılır.

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı:

Fonun alım satım yeri Ünlü Menkul Değerler A.Ş’dir

Fona Katılma hergün (T+1), Fondan çıkış ayda iki kez (T+2)

Alım ve Satım Talimatı:

Alım:

Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde değerleme günü saat
13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip
eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş gününde
yerine getirilir.

Değerleme günü saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, değerleme gününden
sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı
üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü
yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Satım:

Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat
13:30’dan başlayıp takip eden ayın 15'i saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı
satım talimatları ayın 15'inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Ayın 15'inin iş günü olmaması durumunda izleyen ilk iş günü hesaplanan fiyat
üzerinden satım talimatları yerine getirilecektir.


BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın 15'i saat 13:30'dan başlayıp ayın
son işgünü saat 13:30'a kadar iletilen talimatlar ise, ayın son iş günü hesaplamada
bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü
yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Çıkış Kısıt Süresi:

Yoktur.

Saklamacı Kuruluş:

T. İş Bankası A.Ş.

Düzenleyici Kuruluş:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Vergilendirme:

Yatırım fon kazançları stopaja tabidir. Stopaj bireyler için %10, kurumlar için ise %0’dır. 
Ek olarak, yatırım fonlarında, fondan çıkılmadığı sürece stopaj kesilmemektedir. Yatırım süresince kesilmeyen stopaj üzerinden de getiri elde etme olanağı tanımaktadır.

Portföy Uzmanımız

Size Özel Temsilcimiz tarafından aranmak için lütfen bilgilerinizi giriniz.