ÜNLÜ Portföy - Arbitraj Fonları
ÜNLÜ Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
UZY
Fon Pay Fiyatı
₺2,646889
Temmuz 20, 2024
Yılbaşından Bugüne Getiri
% 30,5434
Temmuz 20, 2024
Günlük Getiri
% 0,4927
Temmuz 20, 2024
Toplam Değeri
396.6 Milyon TL
Temmuz 20, 2024
Özet Bilgiler

Hedef Yatırımcı Profili

SPK'nın "nitelikli yatırımcı" tanımına uygun kişi ve kurumlar

Temel Yatırım Stratejileri

Fon portföyünün sürekli olarak en az %51’i BİST’te işlem gören paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde ortaya çıkacak fiyat uyumsuzlukları ile BIST repo-ters repo piyasasında işlem olan vadeler arasında oluşan faiz oranları uyumsuzluklarından istifade etmek üzere arbitraj olanaklarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır.

Eşik Değer

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi Getirisi*1.10

Yönetim Ücreti

Yönetim Ücreti Yıllık 3%
Performans Ücreti : 6'şar Aylık Dönemlerde ve satış yapıldığında (Getirinin eşik değerini aşan kısmı için %25 )

Pay sahipleri için her birim pay için Fon Birim Pay fiyatında oluşan getirinin eşik değerin getirisini aşan kısmının %25’idir
“Performans Gözden Geçirme Tarihleri” 6. ay ve 12. ayın son değerleme günleridir. Performans ücreti hesaplaması “Performans Gözden Geçirme” tarihlerinde ve satış gerçekleştiğinde yapılır.

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı

Fonun alım satım yeri Ünlü Menkul Değerler A.Ş’dir

Fona Katılma hergün (T+1), Fondan çıkış ayda iki kez (T+2)

Alım ve Satım Talimatı

Alım:
Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde değerleme günü saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.

Değerleme günü saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Satım:
Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30’dan başlayıp takip eden ayın 15'i saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları ayın 15'inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ayın 15'inin iş günü olmaması durumunda izleyen ilk iş günü hesaplanan fiyat üzerinden satım talimatları yerine getirilecektir.
BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın 15'i saat 13:30'dan başlayıp ayın son işgünü saat 13:30'a kadar iletilen talimatlar ise, ayın son iş günü hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Çıkış Kısıt Süresi

Yok

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Düzenleyici Kuruluş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Vergilendirme

Yatırım fon kazançları stopaja tabidir. Stopaj bireyler için %10, kurumlar için ise %0’dır. Ek olarak, yatırım fonlarında, fondan çıkılmadığı sürece stopaj kesilmemektedir. Yatırım süresince kesilmeyen stopaj üzerinden de getiri elde etme olanağı tanımaktadır.

Hedef Yatırımcı Profili

Temmuz 20, 2024
Risk Değeri
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Kodu
Fon Pay Fiyatı
Toplam Değeri
Kuruluş Tarihi
Yönetim Ücreti (Yıllık)
Türü
ISIN
UZY
₺2,646889
396.6 Milyon TL
Kasım 01, 2021
% 3.00
Serbest Fon
TRYUNPO00221

Fon Varlık Dağılımı

 • Hisse %68,64
 • Ters Repo %22,42
 • Diğer %8,74
 • Takasbank Para Piyasası %0,20

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü
BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi * 1.10