Özel Portföy Yönetimi

Özel fon Kurulumu ve Yönetimi

Ünlü Portföy Yönetimi olarak müşterilerimize özel fonlar kurabiliyoruz. 

Özel Fon Nedir?

Özel fon, yatırımcının risk ve getiri beklentilerine uygun olarak tek bir kurum, kişi yada aile üyelerine özel kurulan fondur.

ÖZEL FONUN AVANTAJLARI

  •  Yatırımcıya özel strateji seçimi ve ürün dağılımı 
  •  Profesyonel fon yönetimi
  •  Vergisel Avantaj

Özel Fonlar’dan elde edilen tüm gelirler beyanname düzenlenmeksizin fon türüne göre %0-10 kaynakta stopaj kesintisi ile vergilendirilmektedir.

Özel Fon yatırımcıları, kazançları üzerinden  stopaj kesintisine sadece fon katılma paylarının satışı halinde tabi olmaktadır. Böylece kaynakta kesinti yapılan tutarlar fonun içerisinde nemalanmaya devam etmekte ve uzun vadeli yatırımlarda ciddi bir bileşik getiri avantajı oluşmaktadır.

  •  Şeffaflık 

Fonun yatırım stratejisi ve hedefleri, Fon İzahnamesinde açıkça belirtilmektedir.

  • Fon katılımcılarının yatırımcı tarafından belirlenebilmesi
  • Yatırımcı Gizliliği

Özel Fon kuruluşunda fonun yatırımcısının kamuya açıklanması zorunlu olmayıp, sadece kuruluş aşamasında SPK’ya bildirim yapılması yeterlidir.

Portföy Uzmanımız

Size Özel Temsilcimiz tarafından aranmak için lütfen bilgilerinizi giriniz.