ÜNLÜ Portföy - Değişken Fonlar
Birinci Değişken Fon
SUA
Fon Pay Fiyatı
₺0,249139
Haziran 25, 2024
Yılbaşından Bugüne Getiri
% 26,7522
Haziran 25, 2024
Günlük Getiri
% 0,084
Haziran 25, 2024
Toplam Değeri
522.1 Milyon TL
Haziran 25, 2024
Özet Bilgiler

Hedef Yatırımcı Profili

Fon, orta risk profilindeki yatırımcılara, orta-uzun vadede mevduatın üzerinde getiri hedefi ile görece daha yüksek volatilite değerlerini tolere edebilecek yatırımcılar için uygundur.

Temel Yatırım Stratejileri

Fon, orta risk profilindeki yatırımcılara, çeşitli varlık sınıflarına belirli risk kriterlerine göre yatırım yapma imkanı sunar. Bu sayede, mutlak getiri hedefini gerçekleştirmeyi ve mevduatın üzerinde bir getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Fon, T.C. Hazine bonoları ve özel sektör tahvilleri gibi sabit getirili enstrümanlara, Türkiye’de işlem gören hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Ayrıca yabancı borsa yatırım fonları ve vadeli işlem sözleşmeleri aracılığıyla döviz pozisyonu alınmaktadır.

Eşik Değer

KYD TL Aylık Mevduat Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık 2% (fona günlük olarak yansıtılır). Bunun dışında herhangi bir ücret veya masraf (giriş, çıkış komisyonu vs.) sözkonusu değildir.

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı

Günlük

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir. 13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden(T+1) iş gününde gerçekleşir.

Çıkış Kısıt Süresi

Yok

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Düzenleyici Kuruluş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Vergilendirme

Yatırım fon kazançları stopaja tabidir. Stopaj bireyler için %10, kurumlar için ise %0’dır. Ek olarak, yatırım fonlarında, fondan çıkılmadığı sürece stopaj kesilmemektedir. Yatırım süresince kesilmeyen stopaj üzerinden de getiri elde etme olanağı tanımaktadır.

Hedef Yatırımcı Profili

Haziran 25, 2024
Risk Değeri
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Kodu
Fon Pay Fiyatı
Toplam Değeri
Kuruluş Tarihi
Yönetim Ücreti (Yıllık)
Türü
ISIN
SUA
₺0,249139
522.1 Milyon TL
Aralık 03, 2004
% 2.00
Değişken Fon
TRYDUUM00010

Fon Varlık Dağılımı

 • Ters Repo %57,52
 • Hisse %12,17
 • Devlet Tahvili %10,04
 • Finansman Bonosu %9,34
 • Özel Sektör Borçlanma Araçları %4,05
 • Özel Kira %2,98
 • Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %2,97
 • Diğer %0,88
 • Takasbank Para Piyasası %0,05

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü
BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi

Performans Grafiği