Ünlü Portföy İdacapital İvmelendirme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

ÜNLÜ Portföy İdacapital İvmelendirme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Portföy Bilgileri

Fon Kodu:ULI
ISIN Kodu:TRYUNPO00288
Bagli Oldugu Şemsiye Fon Unvanı:ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. İdacapital İvmelendirme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Fonun Halka Arz Tarihi:18/05/2022
Fon Devir Tarihi:-
Fon Yönetim Ücreti (yıllık):2,5%
Asgari Pay Alım/Satım Adedi:1
Alım / Satım Saatleri:-
Alım Satım Yerleri:Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Kurucunun Ortaklık Yapısı

ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.:100%
Toplam:100%

FormlarFon'un Yatırım Stratejisine İlişkin Bilgiler

Fon'un birincil yatırım amacı, Türkiye'de yerleşik sermaye ihtiyacı olan erken aşama teknoloji tabanlı veya yenilikçi iş modeli olan girişimler ile ürün ve hizmetleri pazarda müşterileri tarafından talep gören ve gelirleri katlanarak büyümeye başlamış girişimlere Ar-Ge ve yenilik sonuçlarının ticarileştirilmesine, yatırımları ve istihdamı artırmaya, yurt dışına açılmaya ve ihracat yapmaya yönelik yatırımlar yaparak, elde tutarak ve bunları elden çıkararak yüksek getiriler elde etmektir. Fon, erken aşama ve gelişme aşamasındaki KOBİ`lere, birkaç aşamalı yatırımlar vasıtası ile 50 bin USD ile 2 milyon USD arasında yatırımlar yapacaktır. Fon, yenilikçi, teknoloji tabanlı, sosyal ve çevresel fayda da sağlayan küçük ve orta ölçekli şirketlere, odaklandığı sektör/dikeyler (iş planı içerisinde yer alan) öncelikli olacak şekilde yatırım yapacaktır.

Fon halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir.

Fon'un, yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler: gıda, sağlık, bilişim, eğitim, finansal teknolojiler, big-data, perakende teknolojileri de dahil olmak üzere teknoloji, ulaştırma, imalat, finans ve perakende sektörleridir. Fon bu sektörün dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

Genel Müdür

Semih KARA

Fon Portföy Yöneticileri

Semih KARA

Veli PARMAKSIZ

Mehmet KARA

Ekrem GÜRÇAY

Ali TÜYSÜZOĞLU

Kurucunun Yönetim Kurulu Üyeleri

Utku ÖzayYönetim Kurulu Başkanı
Cansu ÖktenYönetim Kurulu Üyesi
Cevdet Uygar AksoyYönetim Kurulu Üyesi
Emre DilberYönetim Kurulu Üyesi
Tuncay KuliYönetim Kurulu Üyesi
Semih KaraYönetim Kurulu Üyesi