Sürekli Bilgilendirme Formları

ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

ÜNLÜ Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon 

Portföy Bilgileri

Fon Kodu

:

UP2

ISIN Kodu

:

TRYUNPO00320

Bagli Oldugu Şemsiye Fon Unvanı

:

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon

Fonun Halka Arz Tarihi

:


02/02/2023

Fon Devir Tarihi

:

-

Fon Yönetim Ücreti (yıllık)

:

%1

Asgari Pay Alım/Satım Adedi

:

1

Alım Satım Yerleri

:

Fonumuz TEFAS Platformu Üzerinden Alınıp Satılabilmektedir.

Günlük
Alış 9.00-13.30 (T+1)
Satış 9.00-13.30 (T+1)

Alım Tutarı

Kurucunun Ortaklık Yapısı

ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.

:

100%

Toplam

:

100%

Formlar

Fon Yatırım Stratejisi

Fon, Tebliğ’in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğin 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ’in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır.

Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda ağırlıklı olarak kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına, mevduata ve para piyasası araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı amaçlamaktadır. Fon portföyünün dağılımı belirlenirken, serbest fon niteliğine uygun şekilde bir veya birden fazla varlık sınıfına ağırlık verilebilecek, varlık dağılımı piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde değiştirilebilecektir.

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacak ve Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacak, Fon portföyüne yabancı para ve yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon, uygun gördüğü durumlarda Repo/Ters Repo pazarındaki işlemler ile menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo pazarında işlemler yapmak suretiyle borçlanma gerçekleştirebilir, bu işlemlerden temin ettiği kaynakları para ve/veya sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.

TL cinsi olmak koşuluyla, Fon portföyüne Yatırım Fonları Tebliği’nin 4. maddesi 2. fıkrasında belirtilen, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, vadeli mevduat, katılma hesabı, ipoteğe dayalı/ipotek teminatlı menkul kıymetler, yurt dışında ihraç olan TL cinsi menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetleri, TCMB, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, repo, ters repo işlemleri, kira sertifikaları, Takasbank para piyasası ve yurt içi organize para piyasası işlemleri ile Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları dahil edilebilir. Ayrıca, fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanabilen TL cinsi yapılandırılmış yatırım araçları, varlığa dayalı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetler dahil edilebilir.

Fon portföyüne Tebliğ’in 4. maddesinde yer alan varlıklara ve/veya işlemlere dayalı forward, swap, saklı türev, varant ve sertifikaları, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon, opsiyon sözleşmelerinde alım ve satım yönünde işlem yapılabilir.

Fon, Tebliğin 25. maddesi uyarınca, Tebliğin 17 ila 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi değildir.
Genel Müdür

Semih KARA

Fon Portföy Yöneticileri

Semih KARA

Belce Rahime Pehriz

Mehmet KARA

Ekrem GÜRÇAY

Kurucunun Yönetim Kurulu Üyeleri

Utku ÖzayYönetim Kurulu Başkanı
Banu ÜzelYönetim Kurulu Üyesi
Cevdet Uygar AksoyYönetim Kurulu Üyesi
Emre DilberYönetim Kurulu Üyesi
Tuncay KuliYönetim Kurulu Üyesi
Semih KaraYönetim Kurulu Üyesi

Portföy Uzmanımız

Size Özel Temsilcimiz tarafından aranmak için lütfen bilgilerinizi giriniz.