Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

ÜNLÜ Portföy İdacapital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Fon'un birincil yatırım amacı, Türkiye'de yerleşik sermaye ihtiyacı olan erken aşama teknoloji tabanlı veya yenilikçi iş modeli olan girişimler ile ürün ve hizmetleri pazarda müşterileri tarafından talep gören ve gelirleri katlanarak büyümeye başlamış girişimlere Ar-Ge ve yenilik sonuçlarının ticarileştirilmesine, yatırımları ve istihdamı artırmaya, yurt dışına açılmaya ve ihracat yapmaya yönelik yatırımlar yaparak, elde tutarak ve bunları elden çıkararak yüksek getiriler elde etmektir. Fon, erken aşama ve gelişme aşamasındaki KOBİ`lere, birkaç aşamalı yatırımlar vasıtası ile 50 bin USD ile 2 milyon USD arasında yatırımlar yapacaktır. Fon, yenilikçi, teknoloji tabanlı, sosyal ve çevresel fayda da sağlayan küçük ve orta ölçekli şirketlere, odaklandığı sektör/dikeyler (iş planı içerisinde yer alan) öncelikli olacak şekilde yatırım yapacaktır.

Fon halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir.

Fon'un, yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler: gıda, sağlık, bilişim, eğitim, finansal teknolojiler, big-data, perakende teknolojileri de dahil olmak üzere teknoloji, ulaştırma, imalat, finans ve perakende sektörleridir. Fon bu sektörün dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

Portföy Uzmanımız

Size Özel Temsilcimiz tarafından aranmak için lütfen bilgilerinizi giriniz.