Ünlü Portföy Ar-Ge Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

ÜNLÜ Portföy Ar-Ge Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Portföy Bilgileri

Fon Kodu:UAR
ISIN Kodu:TRYUNPO00296
Bagli Oldugu Şemsiye Fon Unvanı:ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. Ar-Ge Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Fonun Halka Arz Tarihi:-
Fon Devir Tarihi:-
Fon Yönetim Ücreti (yıllık):2%
Asgari Pay Alım/Satım Adedi:1
Alım / Satım Saatleri:-
Alım Satım Yerleri:Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Kurucunun Ortaklık Yapısı

ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.:100%
Toplam:100%


Formlar


Fon'un Yatırım Stratejisine İlişkin Bilgiler

Fon, halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ?de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir.

Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde; kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olan, faaliyet gösterdiği sektörün gelişim potansiyeli yüksek olan, operasyonel gelişime açık, rekabetçi, marka değeri yaratma gücü yüksek ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeli yüksek olması gibi noktalar dikkate alınacaktır.

Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yatırımdan çıkış ana stratejileri de halka arz, ortaklara satış ile bireysel ve kurumsal üçüncü şahıslara satış olacaktır.

Genel Müdür

Semih KARA

Fon Portföy Yöneticileri

Semih KARA

Veli PARMAKSIZ

Mehmet KARA

Ekrem GÜRÇAY

Ali TÜYSÜZOĞLU

Kurucunun Yönetim Kurulu Üyeleri

Utku ÖzayYönetim Kurulu Başkanı
Cansu ÖktenYönetim Kurulu Üyesi
Cevdet Uygar AksoyYönetim Kurulu Üyesi
Emre DilberYönetim Kurulu Üyesi
Tuncay KuliYönetim Kurulu Üyesi
Semih KaraYönetim Kurulu Üyesi