Sürekli Bilgilendirme Formları

ÜNLÜ Portföy Ar-Ge Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Portföy Bilgileri

Fon Kodu : UAR
ISIN Kodu : TRYUNPO00296
Bagli Oldugu Şemsiye Fon Unvanı : ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. Ar-Ge Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Fonun Halka Arz Tarihi : -
Fon Devir Tarihi : -
Fon Yönetim Ücreti (yıllık) : 2%
Asgari Pay Alım/Satım Adedi : 1
Alım / Satım Saatleri : -
Alım Satım Yerleri : Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

 

Kurucunun Ortaklık Yapısı

ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. : 100%
Toplam : 100%

 
Fon'un Yatırım Stratejisine İlişkin Bilgiler

Fon, halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ?de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir.

Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde; kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olan, faaliyet gösterdiği sektörün gelişim potansiyeli yüksek olan, operasyonel gelişime açık, rekabetçi, marka değeri yaratma gücü yüksek ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeli yüksek olması gibi noktalar dikkate alınacaktır.

Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yatırımdan çıkış ana stratejileri de halka arz, ortaklara satış ile bireysel ve kurumsal üçüncü şahıslara satış olacaktır.

Genel Müdür

Cüneyt YÜNGÜL

Fon Portföy Yöneticileri

Cüneyt YÜNGÜL 

Hüseyin SERT

Mehmet KARA

Kurucunun Yönetim Kurulu Üyeleri

Utku Özay Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Aykut Sarıbıyık  Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Cevdet Uygar Aksoy Yönetim Kurulu Üyesi
Emre Dilber Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncay Kuli Yönetim Kurulu Üyesi
Cüneyt Yüngül Yönetim Kurulu Üyesi

Portföy Uzmanımız

Size Özel Temsilcimiz tarafından aranmak için lütfen bilgilerinizi giriniz.