Sürekli Bilgilendirme Formları

ÜNLÜ Portföy Birinci Değişken Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Portföy Bilgileri

Fon Kodu : SUA
ISIN Kodu : TRYDUUM00010
Bagli Oldugu Şemsiye Fon Unvanı : ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon
Fonun Halka Arz Tarihi : 01/03/2005
Fon Devir Tarihi : 20/04/2015
Fon Yönetim Ücreti (yıllık) : 1,79%
Asgari Pay Alım/Satım Adedi : 1
Alım Satım Yerleri : Fonumuz TEFAS Platformu Üzerinden Alınıp Satılabilmektedir.

Günlük

Alış  9.00-13.30 (T+1)
Satış 9.00-13.30 (T+2)

 

Kurucunun Ortaklık Yapısı

ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. : 100%
Toplam : 100%

 

Formlar


Fon'un Yatırım Stratejisine İlişkin Bilgiler

Fon’un temel amacı Türkiye ekonomisinin sunduğu uzun vadeli yüksek büyüme potansiyelinden istifade etmektir.

Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski düşük özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulan ortaklıklara ait hisse senetleri, özel ve kamu sektörü borçlanma senetleri, ulusal borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilmiş ve borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları tercih edilir.

Portföy sınırlamaları itibariyle Seri :VII. No: 10 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5.maddesinde belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmeyen fonlar ''Değişken Fon'' olarak adlandırılır.

Genel Müdür

Cüneyt YÜNGÜL

Fon Portföy Yöneticileri

Cüneyt YÜNGÜL 

Hüseyin Sert

Mehmet KARA

Zeliha Funda KAYA

Kurucunun Yönetim Kurulu Üyeleri

Utku Özay Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Aykut Sarıbıyık  Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Cevdet Uygar Aksoy Yönetim Kurulu Üyesi
Emre Dilber Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncay Kuli Yönetim Kurulu Üyesi
Cüneyt Yüngül Yönetim Kurulu Üyesi

Portföy Uzmanımız

Size Özel Temsilcimiz tarafından aranmak için lütfen bilgilerinizi giriniz.