ÜNLÜ Portföy İkinci Değişken Fon

ÜNLÜ Portföy İkinci Değişken Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Portföy Bilgileri

Fon Kodu:SUB
ISIN Kodu:TRYDUUM00028
Bagli Oldugu Şemsiye Fon Unvanı:ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon
Fonun Halka Arz Tarihi:01/03/2005
Fon Devir Tarihi:20/04/2015
Fon Yönetim Ücreti (yıllık):2.25%
Asgari Pay Alım/Satım Adedi:1
Alım Satım Yerleri:Fonumuz TEFAS Platformu Üzerinden Alınıp Satılabilmektedir.

Günlük

Alış  9.00-13.30 (T+1)
Satış 9.00-13.30 (T+2)

Kurucunun Ortaklık Yapısı

ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.:100%
Toplam:100%

Formlar

Fon'un Yatırım Stratejisine İlişkin Bilgiler

Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski düşük özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulan ortaklıklara ait hisse senetleri, özel ve kamu sektörü borçlanma senetleri, ulusal borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilmiş ve borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları tercih edilir. Portföy sınırlamaları itibariyle Seri :VII. No: 10 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5.maddesinde belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmeyen fonlar ''Değişken Fon'' olarak adlandırılır.

Genel Müdür

Semih KARA

Fon Portföy Yöneticileri

Semih KARA

Veli PARMAKSIZ

Mehmet KARA

Ekrem GÜRÇAY

Ali TÜYSÜZOĞLU

Kurucunun Yönetim Kurulu Üyeleri

Utku ÖzayYönetim Kurulu Başkanı
Banu ÜzelYönetim Kurulu Üyesi
Cevdet Uygar AksoyYönetim Kurulu Üyesi
Emre DilberYönetim Kurulu Üyesi
Tuncay KuliYönetim Kurulu Üyesi
Semih KaraYönetim Kurulu Üyesi